آرشیو

دی ۲۴, ۱۳۹۶

صندوق های جسورانه از ایده تا انتهای پروژه منابع مالی را تامین می کنند. صندوق های جسورانی بورسی در قالب یک هلدینگ تشکیل می شوند که زیر مجموعه آن شرکت های دانش بنیان قرار می گیرند، این صندوق ها در ازای سهام با آن شرکت ها شریک می شوند و حتی در نحوه حساب و …