آرشیو

آذر ۱۸, ۱۳۹۶

این روزها تحلیل هایی در مورد احتمال افزایش مجدد نرخ های سود در ماه‌های آتی ارائه می‌شود درحالی که بر اساس شواهدی که وجود دارد، اگر نظارت بانک مرکزی همچنان پایدار باشد، افزایش نرخ‌ها بعید است.

آبان ۲۸, ۱۳۹۶

منابع مالی صندوق‌ها در مسیر بازار سرمایه (بازار سهام و بازار بدهی)

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

وجه نقد در ترکیب دارایی صندوق‌ها